Onderwijs en Arbeidsmarkt

 

download

FME Onderwijsvisie

De leerling van vandaag en morgen zijn wij allemaal. Van jong tot oud. Mensen moeten zich permanent en intensief ontwikkelen gedurende hun hele werkzame leven.

Download onze publicatie


De beste producten maak je met goed personeel. Het voortbestaan van de technologische industrie in Nederland wordt voor een belangrijk deel bepaald door de beschikbaarheid van gekwalificeerde technici. Het tekort aan goed opgeleide medewerkers is een van de grootste bedreigingen voor de toekomst van de technologische industrie van ons land. FME maakt zich hard voor:

  • Meer instroom in technische studies
  • Kwalitatief hoogstaande opleidingen en
  • Goede aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt

Deze thema’s komen samen in het Techniekpact, waarin bedrijfsleven, onderwijs en overheid de handen ineengeslagen hebben. Dit pact is op aandringen van FME in 2013 gesloten. Het doel is om kinderen te interesseren voor techniek, jongeren te laten kiezen voor een technische opleiding en vervolgens voor een loopbaan in de techniek.

Ook arbeidsmigratie staat hoog op onze agenda. Binnen de EU is dat redelijk geregeld, maar als er mensen van buiten de EU naar Nederland moeten komen, zijn er nog veel onnodige belemmeringen.

Tot slot vraagt door de inwerkingtreding van de Participatiewet ook de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer aandacht, zowel van bedrijven als van FME.