arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Technologische transities

Onderwerpen binnen Technologische transities
Drone

Innovatieve technologieën spelen een cruciale rol bij het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw. Technologie is voortdurend in ontwikkeling: we zitten middenin een transitie naar geavanceerdere technologieën, die steeds breder toepasbaar zijn en steeds meer impact hebben. En die ontwikkeling gaat alsmaar sneller, ook internationaal.

De technologische industrie is zowel ontwikkelaar als toepasser van die geavanceerde technologieën. FME biedt meerwaarde door verbindingen te leggen tussen die bedrijven, zodat toepassers kunnen leren van toepassers en ontwikkelaars van ontwikkelaars. En zodat (potentiële) toepassers in contact komen met ontwikkelaars en van hen kunnen leren welke kansen die nieuwe technologieën bieden voor hun bedrijf. Door samen uit te wisselen kunnen zij de ontwikkeling en toepassing van technologieën versnellen en verder verspreiden. 

Samenwerkingen

Technologieën nemen een centrale plek in en hebben een grote invloed op de FME-agenda. Met deze inzet bouwen we door op het succes van Smart Industry waarmee de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen, regio’s en andere partners mooie resultaten zijn behaald: zo zijn er inmiddels meer dan 40 Fieldlabs in Nederland en is de Implementatieagenda Smart Industry stevig verankerd in de topsectoren HTSM en ICT. Nu zetten we een vervolgstap door in onze agenda de technologische transities als cruciale driver van de maatschappelijke transities en de arbeidsmarkttransities centraal te stellen.
 

Smart Industry programma

FME is een van de grondleggers van het landelijke Smart Industry programma en ondersteunt initiatieven om bedrijven en clusters van bedrijven op weg te helpen in deze belangrijke industrie transformatie.

Lees meer over Programmabureau Smart Industry

Samen streven we er naar om met Smart Industry ervoor te zorgen dat Nederland over het best lerende, meest flexibele en best digitaal verbonden productienetwerk van Europa gaat beschikken. Waarbij de betrokken bedrijven optimaal gebruik maken van energie en grondstoffen.

Updates

Sluiten