arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Technologische transities

Onderwerpen binnen Technologische transities
Drone

Innovatieve technologieën spelen een cruciale rol bij het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw. Technologie is voortdurend in ontwikkeling: we zitten middenin een transitie naar geavanceerdere technologieën, die steeds breder toepasbaar zijn en steeds meer impact hebben. En die ontwikkeling gaat alsmaar sneller, ook internationaal.

Door verbinden kunnen we versnellen

De technologische industrie is zowel ontwikkelaar als toepasser van die geavanceerde technologieën. FME legt verbindingen tussen die bedrijven, zodat toepassers kunnen leren van toepassers en ontwikkelaars van ontwikkelaars. En zodat (potentiële) toepassers in contact komen met ontwikkelaars en van hen kunnen leren welke kansen die nieuwe technologieën bieden voor hun bedrijf. Door samen kennis uit te wisselen kunnen zij de ontwikkeling en toepassing van technologieën versnellen en verder verspreiden. Technologieën nemen daarom een centrale plek in binnen onze meerjarenstrategie en hebben grote invloed op de FME-agenda.

Met deze inzet bouwen we door op het succes van Smart Industry. Nu zetten we een vervolgstap door in onze agenda de technologische transities als cruciale driver van de maatschappelijke transities en de arbeidsmarkttransities centraal te stellen.

We kiezen in eerste instantie voor drie (verzamelingen van) technologieën:

  1. Data technologieën (AI, smart algoritmes)
  2. Smart Industry (Engineering and fabrication technologies)
  3. Cybersecurity

Deze technologieën zijn breed toepasbaar en beschikbaar, relevant voor een significant deel van de FME-lidbedrijven en hebben aantoonbaar impact.

Technologie-gedreven ecosystemen

Rond deze drie (verzamelingen van) technologieën bouwen we ecosystemen voor en door FME-leden, waarbij we ook de verbinding leggen met kennisinstellingen. Het uitwisselen van kennis en ervaringen staat centraal, daarnaast wordt er binnen actielijnen gewerkt aan gezamenlijke kansen. Nadrukkelijk wordt de verbinding gezocht met de projectteams die actief zijn binnen de maatschappelijke transities, zodat de expertise over de technologieën daar kan worden ingezet. Op die manier dragen we vanuit de technologie-gedreven ecosystemen actief bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten

FME.nl is vernieuwd

De artikelen, diensten en publicaties in Mijn FME zijn verplaatst naar 'Kennis & Advies' in de navigatiebalk. Bovendien hebben we de indeling verbeterd. Al jouw waardevolle tools zoals de beloningsbenchmark, het Cao Platform en onze dashboards zijn nog steeds via het Mijn FME menu toegankelijk.