Door technologie naar een betere zorg

De zorg heeft te maken met te hoge kosten als gevolg van demografische ontwikkelingen, hoge kwaliteitseisen en de inrichting van het stelsel. Het zorgstelsel is verkokerd en traditioneel georganiseerd. Daarnaast is het zorgsysteem kwantitatief in plaats van kwalitatief gestuurd: er wordt afgerekend op aantallen behandelde patiënten in plaats van op output, het voorkomen van behandelingen of kostenbesparingen. De patiënt moet nog verder centraal komen te staan in de toekomst.

De patiënt is immers het vertrekpunt van innovatie. Verbetering van de zorg is nodig vanwege toekomstige demografische ontwikkelingen, meer thuiszorg en de transitie van het systeem van cure naar care. Als het gaat om de bijdrage van de medische technologie aan een betere en kosteneffectieve zorg is er sprake van een misvatting. Er is onvoldoende besef dat medische technologie geld op kan leveren. Het Cluster FME Zorg zoekt verder een actieve samenwerking met andere branches in het veld.

Wij mobiliseren en verbinden de Nederlandse medisch-technologische industrie om de zorg beter en kosteneffectiever te maken. Om dat te bereiken, zetten we in op de volgende strategische doelstellingen:

  1. We worden hét gezicht van de medisch-technologische industrie (en dé bron van informatie over de medische technologie). Krachtenbundeling is cruciaal om invloed te organiseren.
  2. We zetten in op een actieve dialoog met de overheid door belangenbehartiging om het imago van de medisch-technologische industrie te verbeteren, beperkingen tegen te gaan en kansen te vergroten. We maken concreet hoeveel besparing we met medisch-technologische innovatie gaan realiseren.
  3. We leggen ketenbrede verbindingen tussen bedrijven, kenniscentra, klanten en financiers om innovatieve oplossingen voor de zorg te vinden.
  4. We komen met een gezamenlijke innovatie-zorgagenda (technologie, regelgeving, zorgverbetering).