arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Voldoende medewerkers met de juiste skills

Auditorium

Zonder goed opgeleide mensen geen innovatie. Een aantrekkelijke sector is een sector met voldoende gekwalificeerde medewerkers, waarbij de potentie van de gehele arbeidsmarkt wordt benut en er geen tekorten zijn. Een sector waar iedereen, jong en ervaren, man en vrouw in wil en kan werken. Waarin medewerkers zich continu ontwikkelen en geïnvesteerd wordt in menselijk kapitaal. Instroom van studenten en het onderwijsaanbod sluiten aan bij de behoefte van bedrijven. De ambitie van FME is leven lang ontwikkelen in de technologische industrie te versnellen en de instroom van technische medewerkers te bevorderen.

Maatregelen

  • Wij werken samen in slimme coalities om versneld het tekort in onze sector op te lossen en de instroom te bevorderen
  • Zorgen voor voldoende middelen voor lerenden (werkenden) en een excellente en flexibele opleidingsinfrastructuur met up-to-date en aantrekkelijke beroepsopleidingen die beter aansluiten op de wensen van bedrijven 
  • De skills gap in de sector inzichtelijk maken en stimuleren dat medewerkers begeleid en opgeleid worden
  • Zorgen voor, en investeren in een aantrekkelijke sector (door sectorbranding, imagocampagnes en inzet op inclusiviteit) en stimuleren leercultuur bij alle werkenden in de sector 
  • Benutten onbenut potentieel: vergroten arbeidsparticipatie en inclusiviteit, meer mensen meer uren aan het werk
  • Meer jonge instroom en meer zij-instroom: meer (internationale) studenten naar technologie, iedereen in onze opleidingen krijgt aantrekkelijk onderwijs, vormgegeven door onderwijs en bedrijven samen, op maatgerichte begeleiding voor zij-instromers, gerichte skills ontwikkeling met op-maat-onderwijsaanbod, ondersteuning van bedrijven, aantrekkelijk (internationaal) woon-/leefklimaat.

UpgradeNL

Een brede coalitie van (technologie)bedrijven, kennisinstellingen, overheden en mediapartijen heeft de krachten gebundeld om héél Nederland mee te nemen in de technologische transitie. Hoe maken we Nederland klaar voor de toekomst? Hoe nemen we iedereen mee? We moeten niet technologie zelf centraal stellen, maar juist datgene wat technologie voor mensen betekent. Deze samenwerking is een initiatief van FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie en de Dutch Technology Week en heet UpgradeNL.

Lees meer over dit initiatief

Make Tech Yours

Make Tech Yours is een campagne van UpgradeNL. Met de campagne willen we zoveel mogelijk mensen in Nederland enthousiast maken over (een toekomst in) technologie.

Lees meer over deze campagne

Updates

Eerdere updates

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten

FME.nl is vernieuwd

De artikelen, diensten en publicaties in Mijn FME zijn verplaatst naar 'Kennis & Advies' in de navigatiebalk. Bovendien hebben we de indeling verbeterd. Al jouw waardevolle tools zoals de beloningsbenchmark, het Cao Platform en onze dashboards zijn nog steeds via het Mijn FME menu toegankelijk.