Nederland wereldspeler Agri & Food

Nederland is na de VS de grootste exporteur in Agri & Food. De Nederlandse bedrijven die de Agri & Food sector van technologische oplossingen en apparatuur voorzien, staan samen voor ruim € 17 miljard omzet. Qua innovatieve technologie zijn we koploper in de wereld en bovendien nummer 3 in de wereld als het gaat om export van apparatuur. Het economisch belang van dit cluster is enorm.

We willen onze Nederlandse toppositie verder uitbouwen. Als hoofdrolspeler kan de Nederlandse Agri & Food sector een cruciale rol spelen in een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze eeuw: de komende veertig jaar is er wereldwijd evenveel voedsel nodig als er in de afgelopen 8.000 jaar in totaal is geproduceerd. Willen we dat realiseren, dan moeten we de krachten bundelen. Niet alleen binnen de voedselproductieketen en tussen technologiebedrijven onderling, maar ook met andere stakeholders zoals overheden, kennisinstellingen en consumenten.

Wat doet FME voor jou?

Actieve deelname aan het FME Cluster Agri & Food biedt je direct de volgende voordelen:

  • Toegang tot een uitgebreid Agri & Food netwerk
  • Deelname aan ketenbrede evenementen: kom makkelijk in contact met je klanten, leveranciers én mogelijke partners
  • Directe invloed op onze lobbyactiviteiten richting regionale, nationale en internationale overheden

Het cluster Agri & Food heeft in 2015 een technologie-roadmap voor de sector geïnitieerd, High Tech to Feed the World (HT2FtW). In nauwe samenwerking met Wageningen UR en de drie technische universiteiten is aan de hand van wereldwijde ontwikkelingen bepaald welke technologische kennis nodig is om de Nederlandse industrie leidend te houden. Denk hierbij aan nieuwe energiebesparende droogtechnieken, zelfreinigende materialen, geavanceerde robotica en big data-oplossingen in de keten. Doel is dat technologiebedrijven profiteren van deze roadmap doordat de aanwezige kennis bij onderzoeks- en kennisinstellingen wordt ontsloten, uiteraard met de bijbehorende financiering daarvan.

AgriFoodTech Platform

FME is ook mede-initiator van het AgriFoodTech Platform, samen met LTO Nederland, FNLI, Wageningen UR en de drie technische universiteiten. Het AgriFoodTech Platform wil de maatschappelijke betrokkenheid en dialoog over toepassing van techniek in land- en tuinbouw en de hieraan gelieerde verwerkende industrie op gang brengen en verbreden. Hiermee wil zij bijdragen aan een leefbare, welvarende en duurzame wereld, waarbij Nederland als voorbeeldland centraal staat. Middels het ontwikkelen van sociale en technologische innovaties kan het platform bijdragen aan het verstevigen van de (economische) positie van Nederland.