arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Landbouw, water en voedsel

Kas

Bevolkingsgroei, klimaatverandering en verstedelijking vragen om oplossingen voor milieu, duurzaamheid en arbeid in de agri- & food-sector. Met Nederland als tweede voedselexporteur en derde technologieleverancier voor agri & food ter wereld, dragen we een verantwoordelijkheid om hiervoor oplossingen te bieden.

Nederland is een voedselland met een wereldwijde impact. We zijn de tweede voedselexporteur ter wereld. En op het gebied van technologie staan wij als fabrikant en exporteur wereldwijd op de derde plek. Ons land is sterk in kennis en expertise op het gebied van voedsel, gezondheid en technologie. Dit is de basis om ook internationaal de komende decennia toonaangevend te blijven.

Ons land is sterk in kennis en expertise op het gebied van voedsel, water, landbouw, gezondheid en technologie. De huidige leidende positie en onze technologische kennis bieden ons de komende decennia alle bouwstenen om verantwoord leiderschap te tonen met nieuwe innovatieve oplossingen voor duurzame, ecologisch verantwoorde en natuurinclusieve landbouw en voedselproductie. De focus ligt op het bijdragen aan een duurzame, circulaire, gezonde maatschappij, waarbij we technologie positioneren als middel om te komen tot deze maatschappelijke transitie.

Doe mee!

FME wil de verbinding zijn voor innovaties in de agri- en foodsector die werken met robotoplossingen aantrekkelijker maken. We streven naar ‘verbinding’ en gaan versnippering graag uit de weg. Samenwerking wordt opgezocht, kennis wordt gedeeld en de markt wordt in gezamenlijkheid versterkt. Zo realiseren we niet alleen financiële winst, maar ook duurzaamheidswinst.

In de rol als projectcoördinator, aanjager of partner zet FME zich samen met leden, branches en andere partners in op verschillende domeinen; Smart Farm & Horticulture, Smart Food Manufacturing, Smart Nutrition (in samenwerking met Gezondheid & Zorg) en Smart Water solutions. 

Updates

Eerdere updates

Sluiten